Η Ευρώπη πλουτίζει… η Ελλάδα γονατίζει

 Ο πλούτος εξακολουθεί να παράγεται, μόνο που εξακολουθεί να μοιράζεται άνισα τόσο στο εσωτερικό κάθε χώρας, όσο και σε επίπεδο ηπείρου. Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο από την ελβετική ιδιωτική τράπεζα Julius Baer, ο πλούτος των ευρωπαϊκών νοικοκυριών ανήλθε τον προηγούμενο χρόνο αθροιστικά σε υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με εκείνα την περίοδο πριν από την οικονομική κρίση. Το 2013 η περιουσία των νοικοκυριών στην Ευρώπη έφθασε αθροιστικά σε επίπεδο ρεκόρ, σε ύψος 56 τρισεκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας αύξηση από 54,5 τρισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2012 (όση ήταν και πριν από την έναρξη της οικονομικής κρίσης).

Ωστόσο, οι συντάκτες της σχετικής έκθεσης (Wealth Report Europe), παρατηρούν ότι «η εξέλιξη των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των χωρών διαφέρει ουσιαστικά μετά την κρίση του 2007». Η καθαρή περιουσία των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 68% στην Ελβετία και 18% στη Γερμανία από το 2007, αλλά μειώθηκε κατά 28% στην Ισπανία και 23% στην Ελλάδα. Έτσι, πάνω από το 50% του πλούτου της Ευρώπης συγκεντρώνεται στο 10% των πλουσιότερων νοικοκυριών.

Μόνο 4 χώρες συγκεντρώνουν μόνες τους τα δύο τρίτα και πλέον του καθαρού πλούτου στην Ευρώπη (προηγείται η Γερμανία, στη δεύτερη θέση η Βρετανία και η Γαλλία και ακολουθεί η Ιταλία). Να σημειωθεί ότι για τον υπολογισμό του πλούτου δεν έχουν ληφθεί υπόψη μόνο τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών (μετοχές, ομολογιακοί τίτλοι, κεφάλαια), αλλά και η καθαρή περιουσία (χρηματοοικονομικοί πόροι και ακίνητη περιουσία).

Με άλλα λόγια, η ανάκαμψη έρχεται, έστω με αργούς ρυθμούς, αλλά δεν έρχεται για όλους. Χτυπά την πόρτα μερικών, άλλους τους προσπερνά και άλλους τους βυθίζει πιο βαθιά απ’ ό,τι ήταν πριν την έναρξη της κρίσης.

 

Απάντηση