Το ευρώ στη Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ

Καθώς κορυφώνονται οι πολιτικές διεργασίες προς τη Συνδιάσκεψη ενοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ, φουντώνει και η εσωκομματική διαπάλη για τα φλέγοντα ζητήματα, όπως αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρώ. Στο σχέδιο διακήρυξης που θα αποτελέσει και το πεδίο διαπάλης των απόψεων αποτυπώνεται όπως ήταν αναμενόμενο η θέση της σημερινής πλειοψηφίας στη Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, που αντανακλά κυρίως την ηγεμονική παρουσία του Συνασπισμού και της ηγετικής του ομάδας.

Το κείμενο της εισήγησης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Να προβάλουμε την ανάγκη και να διεκδικήσουμε με όλα τα πρόσφορα μέσα το αίτημα για ανατροπή της σημερινής μορφής ολοκλήρωσης της Ευρώπης, της σημερινής αρχιτεκτονικής του ευρώ και της νεοφιλελεύθερης λογικής που διέπει το κοινό νόμισμα ώστε να επαναθεμελιωθούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί στην κατεύθυνση και υπό τη σκοπιά της κοινωνικής δικαιοσύνης και του σοσιαλισμού».

Με τροπολογία που έχουν ήδη καταθέσει οι τάσεις του ΣΥΝ Αριστερό Ρεύμα και Πρωτοβουλία για την Αριστερή Ανασύνθεση, επιδιώκεται το συγκεκριμένο χωρίο να αντικατασταθεί με μια σαφή θέση για «ανατροπή της ΕΕ», χωρίς πάντως να αναφέρεται με σαφήνεια το αίτημα για έξοδο από το ευρώ, παρά η διατύπωση «αυτή η ευρωζώνη αντιμετωπίζει σήμερα δομική διαλυτική κρίση, την οποία δεν μπορεί να υπερβεί σε όφελος των εργαζομένων και των λαών, με τις γνωστές παραδοσιακές «κεϋνσιανές» μεθόδους νομισματικής παρέμβασης».

Ολόκληρη η τροπολογία έχει ως εξής:

«Η Ε.Ε. ως ιδιαίτερα προωθημένη υπερεθνική, υπό την Γερμανική ηγεμονία, συμμαχία των κυρίαρχων πολιτικών ελίτ και μερίδων του κεφαλαίου, δεσμευμένη θεσμικά και ουσιαστικά στον επιθετικό νεοφιλελευθερισμό και τη συντονισμένη εξουθένωση της εργατικής τάξης κάθε ευρωπαϊκής χώρας, δεν μεταρρυθμίζεται ούτε «επαναθεμελιώνεται» αλλά μόνο ανατρέπεται, στην προοπτική μιας νέας προοδευτικής και σοσιαλιστικής Ευρώπης.

Ειδικότερα η ευρωζώνη συνιστά, στο πλαίσιο της Ε.Ε., μηχανισμό επικυριαρχίας των πιο ισχυρών χωρών και μερίδων του χρηματιστικού και πολυεθνικού κεφαλαίου και μοχλό εξαιρετικής επιδείνωσης των ανισοτήτων και ανισορροπιών στο εσωτερικό της. Αυτή η ευρωζώνη αντιμετωπίζει σήμερα δομική διαλυτική κρίση, την οποία δεν μπορεί να υπερβεί σε όφελος των εργαζομένων και των λαών, με τις γνωστές παραδοσιακές «κεϋνσιανές» μεθόδους νομισματικής παρέμβασης που δοκιμάζονται στα ενιαία ή ομοσπονδιακά κράτη και εκεί χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

Οι περαιτέρω «ενοποιητικές», με νεοφιλελεύθερους και καπιταλιστικούς όρους (π.χ. ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία, δημοσιονομική ενοποίηση κλπ),διαδικασίες στην ευρωζώνη και την Ε.Ε., στο μόνο που κατατείνουν είναι να κλιμακώνουν και να καθιστούν ασφυκτικότερη την αντιδραστικοποίηση της πορείας της Ε.Ε., τον αντιδημοκρατικό προσανατολισμό της και την εσωτερική «αποικιοποίηση» μεγάλων ζωνών της.

Η αναγκαία ανατροπή της ΕΕ δεν μπορεί να προκύψει ταυτόχρονα στην ΕΕ ως σύνολο αλλά θα προέλθει από την ικανότητα και δυνατότητα μια χώρας ή ομάδας χωρών να σπάσουν το φαύλο κύκλο και να ανοίξουν προοδευτικούς και σοσιαλιστικούς δρόμους σε σύγκρουση με την ευρωζώνη και την ΕΕ».

 

Απάντηση