Συμβούλιο Επικρατείας για ΕΡΤ: Το μαύρο φεύγει, το γκρίζο έρχεται

H ΕΡΤ (ή κάτι άλλο;) ανοίγει ξανά…μέχρι να ξανακλείσει για να ανοίξει ο νέος φορέας.

Το κλείσιμο της ΕΡΤ δεν αναιρείται από την απόφαση, αλλά διατάσσεται η προσωρινή επαναλειτουργία 

    Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση του:

Δεν αναιρεί τις απολύσεις ΟΛΩΝ των εργαζομένων και την κατάργηση της ΕΡΤ και όλων των θυγατρικών της. Το μόνο που προσθέτει είναι ότι η ΕΡΤ στο σύνολό της (ΝΕΤ, ΕΤ1, ΕΤ3, ραδιόφωνο κ.λπ.) πρέπει να  λειτουργήσει άμεσα ως έχει και να ορισθεί από την κυβέρνηση διαχειριστής. Όπως αναφέρεται στις διευκρινίσεις , ο  διαχειριστής μπορεί κατά την κρίση του και τις ανάγκες, που θα υπάρξουν, να διατηρήσει το υπάρχον προσωπικό ή να το απολύσει όλο, ή εν μέρει!

Η απόφαση δεν αμφισβητεί ούτε καν τη δυνατότητα των αρμόδιων υπουργών να κλείσουν την ΕΡΤ χωρίς επικύρωση από τη Βουλή.

Είναι ενδιαφέρον ότι στις διευκρινίσεις αναφέρεται ότι ο διαχειριστής μπορεί να απολύσει όλο το προσωπικό καθώς σύμφωνα με το τρίτο άρθρο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (το οποίο δεν ανατράπηκε) ήδη όλες οι συμβάσεις εργασίας έχουν ήδη λυθεί. (χωρίς να έχουν επικυρωθεί οι απολύσεις).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Βήματος λίγα λεπτά πριν την δημοσιοποίηση της απόφασης του ΣτΕ ανέφερε ότι -σύμφωνα με πληροφορίες μέσα από το συμβούλιο- η απόφαση αναφέρει ρητά ότι δεν μπορούν να καταγγελθούν συμβάσεις εργαζομένων και να αποζημιωθούν πριν εκδοθεί η απόφαση για την αίτηση αναστολής τον Σεπτέμβριο.  Στην τελική απόφαση δεν υπάρχει καμιά τέτοια αναφορά για το εργασιακό. 

Είναι χαρακτηριστικές των προθέσεων της κυβέρνησης οι δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα:  «Με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επικυρώνεται η κατάργηση της ΕΡΤ και του Διοικητικού της Συμβουλίου».   Αν και το ότι το ΣτΕ επικύρωσε την κατάργηση της ΕΡΤ συνιστά πολιτική εκτίμηση, (καθώς πρόκειται για προσωρινή απόφαση),  η ουσία είναι ότι η κατάργηση της ΕΡΤ και οι απολύσεις δεν αναιρούνται. Ακόμα μίλησε για υποχρέωση της κυβέρνησης το συντομότερο δυνατόν «να εκπέμψει πρόγραμμα από δήμόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα» το οποίο αφήνει να εννοηθεί δεν χρειάζεται να λέγεται ΕΡΤ.  Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο Ε. Βενιζέλος δεν έκανε λόγο για επαναλειτουργία της ΕΡΤ αλλά δημόσιου φορέα.

Η απόφαση δίνει την ευκαιρία σε Βενιζέλο και Κουβέλη να υποχωρήσουν στο κύριο και να διατηρήσουν κάποια προσχήματα όπως τον όρο για «ανοιχτή ΕΡΤ» (που τώρα μεταφράζεται σε ανοιχτό δημόσιο φορέα που μπορεί ή μπορεί και να μην έχει το σήμα της ΕΡΤ) μέχρι να κλείσει τουλάχιστον.  Ταυτόχρονα δίνει περιθώριο στην κυβέρνηση να σχεδιάσει τις επόμενες κινήσεις της.

 

Αλίμονο ωστόσο αν ο αγώνας εξαντλείται στις δικαστικές αποφάσεις. Η κατάληψη πρέπει να συνεχιστεί και να κλιμακωθεί μέχρι την οριστική αναίρεση της απόφασης για κλείσιμο της ΕΡΤ. 

 

Αναλυτικά η απόφαση του ΣΤΕ:

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

 

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 52 του Π.Δ/τος 18/1989 (Α 8), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2721/1999 (Α 112) και ΄Εχοντας υπόψη α) Την υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 απόφαση του Υπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.)» (Β 1414), με το άρθρο 1 παρ. 2 της οποίας, ορίζεται, πλην άλλων, ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., με αποτέλεσμα να μην επιτελείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 1730/1987 (Α 145), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 1866/1989 (Α 222) συμβολή δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα στην ενημέρωση, στη μόρφωση και στην ψυχαγωγία του ελληνικού λαού και της ομογένειας. β) Tην από 12.6.2013 αίτηση αναστολής της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης» (ΠΟΣΠΕΡΤ) και του Παναγιώτη Καλφαγιάννη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΠΕΡΤ.γ) Tις απόψεις των πληρεξουσίων των αιτούντων και των εκπροσώπων του Δημοσίου, τις οποίες εξέθεσαν προφορικώς.

 

Δ ι α τ ά σ σ ο υ μ ε: Την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ως προς το μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.).2. Τη λήψη από τους συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων για τη συνέχιση της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό διάστημα έως τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Κωνσταντίνος Μενουδάκος

 

Διαβάστε ακόμα το επεξηγηματικό άρθρο του 902: «Τι αποφάσισε το ΣτΕ»

 

Απάντηση