Διαγώνισμα και μετά αποβολή για τους δημόσιους υπαλλήλους

Να μετακυλήσει την ευθύνη της απόλυσης στους δημόσιους υπαλλήλους επιθυμεί η κυβέρνηση που διά του αρμόδιου υπουργού Δημήτρη Ρέππα επιβεβαιώνει τους φόβους ότι μέσα στον Μάιο στις υπηρεσίες θα διεξαχθούν διαγωνισμοί, βάσει των οποίων θα γίνει κατάταξη των υπαλλήλων. Η απειλή απόλυσης 15.000 δημοσίων φέτος μόνο ολοφάνερα συνδέεται με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών.

Ο υπουργός τοποθέτησε το ποσοστό συμμετοχής του τεστ στην εν γένει αξιολόγηση του δημοσίου υπαλλήλου στο 25%, ενώ διευκρίνισε ότι οι Ομάδες Αξιολόγησης θα μπορούν να προσαρμόζουν την μεθοδολογία του γραπτού διαγωνισμού ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του αξιολογούμενου προσωπικού, γεγονός που αφήνει σοβαρές υπόνοιες για τη διαβλητότητα των τεστ και των αποτελεσμάτων τους. Ερωτηθείς για το τι θα συμβαίνει εάν κάποιος «δεν γράψει καλά» στο τεστ, ο Δ. Ρέππας επιβεβαίωσε την κρισιμότητά του λέγοντας ότι αυτό θα επιτρέπει την αξιολογική κατάταξη του προσωπικού από την οποία έπειτα θα προκύπτουν μετακινήσεις από υπηρεσία σε υπηρεσία. Ο υπουργός επανέλαβε ότι στόχος της κυβέρνησης, βάσει των δεσμεύσεων του Μνημονίου, είναι η αποχώρηση 15.000 δημοσίων υπαλλήλων –εκτός των συνταξιοδοτήσεων- έως το τέλος του 2012, στόχος που άφησε ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι θα προκύψει μέσα από τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων και δημοσίων οργανισμών.

Απάντηση