Επίσημο το ραβασάκι της λίστας Λαγκάρντ (πλήρες κείμενο)

Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα… 

‘Οπως προκύπτει από έγγραφο ούτε μυστικές υπηρεσίες είναι μπλεγμένες όπως υποστήριξε η τότε κυβέρνηση, ο Ε.Βενιζέλος και ο Γ.Παπακωνσταντίνου. Αντιθέτως ή λίστα ήρθε εντελώς «κυριλέ», με επίσημη μεσολάβηση του έλληνα πρεσβευτή και με βάση συγκεκριμένη διακρατική συμφωνία υπογραμμένη από το …1963! Ο δύστυχος ο γάλλος διευθυντής λέει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνον για φορολογικούς λόγους. Προφανώς δεν ήξερε με ποιους έμπλεξε…

 

Ακολουθεί ολόκληρη η επίσημη επιστολή: 

 

ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οικονομικών

Υποδιεύθυνση Φορολογικού Ελέγχου

Γραφείο CF3 Παρίσι,                                                 29 Σεπτεμβρίου 2010

86-92 Allée de Bercy-933

75574 PARIS CEDEX 12

Αρμόδια: Μaité GABET

Bureau.cf3-aai-id@dgfip.fiancnes.gouv.fr

Tηλ.: 0033153180520

Φαξ: 0033153180587

 

 

Θέμα: Διοικητική συνδρομή προβλεπόμενη στο άρθρο 23 της από 21 Αυγούστου 1963 φορολογικής σύμβασης μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας και στο άρθρο 2 της από 19 Δεκεμβρίου 1977 Οδηγίας 77/799/CEE, όπως αυτή τροποποιήθηκε.

Σχετ.: η από 13 Σεπτεμβρίου 2010 επιστολή σας

Συνημμένα: 1 cd-rom

 

Κύριε Πρέσβη,

Σε συνέχεια του εν θέματι αιτήματός σας, βρείτε συνημμένα τα αιτηθέντα στοιχεία.

Οι πληροφορίες αυτές σας διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 23 της από 21 Αυγούστου 1963 φορολογικής σύμβασης μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας και σύμφωνα με το άρθρο 2 της από 19 Δεκεμβρίου 1977 Οδηγίας 77/799/CEE, όπως αυτή τροποποιήθηκε.

Σας υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 της εν λόγω οδηγίας και με τις ανωτέρω παρατεθείσες διατάξεις, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικές και να μην χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μη φορολογικούς.

Παρακαλώ δεχθείτε, κύριε Πρέσβη, τη διαβεβαίωση της εκτίμησής μου.

 

 

Ο Διευθυντής, αρμόδιος για φορολογικά θέματα

(υπογραφή)

Jean-Marc FENET

 

 

(υπογραφή)

Κύριος Κωνσταντίνος ΧΑΛΑΣΤΑΝΗΣ

Πρέσβης της Ελλάδας στο Παρίσι

Απάντηση