Καταρρέει η βιομηχανία – από ποιον θα μαζέψουν φόρους;

Πολύ ενδεικτικά της καθίζησης της ελληνικής οικονομίας είναι τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ICAP σε μελέτη της στους ισολογισμούς του 2012. Μετά από ανάλυση στοιχείων ισολογισμών και αποτελεσμάτων από 762 επιχειρήσεις με δημοσιευμένους ισολογισμούς που λήγουν στις 30.6.2012, οι οικονομολόγοι της εταιρείας εκτιμούν ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε συνθήκες «βαθιάς και συνεχιζόμενης ύφεσης».

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι ο βιομηχανικός τομέας: Στο δείγμα της έρευνας συμμετείχαν 208 βιομηχανικές εταιρείες. Με βάση τα ενοποιημένα αποτελέσματα του δείγματος, προκύπτει επιδείνωση αποτελεσμάτων για τη βιομηχανία. Οι συνολικές  πωλήσεις κατέγραψαν μικρή μείωση κατά 2,7% το 2012, η οποία συνοδεύτηκε από περιορισμό των αντίστοιχων μικτών κερδών κατά 2%. Ωστόσο, η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων κυρίως από τα σταθερά υψηλά «λοιπά λειτουργικά έξοδα», αλλά και τις αυξημένες χρηματοοικονομικές δαπάνες, είχε σαν συνέπεια να εξανεμισθούν σχεδόν τα λειτουργικά κέρδη (υπήρξε δραστική μείωση, κατά 97%, του αντίστοιχου λειτουργικού αποτελέσματος). Η επιδείνωση αυτή ήταν καθοριστική και οδήγησε σε ανατροπή του τελικού αποτελέσματος των βιομηχανικών εταιρειών, με καταγραφή ζημιών ύψους €8,4 εκατ. το 2012, έναντι κερδών (προ φόρου) €4,3 εκατ. του προηγουμένου έτους.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και ο τομέας των υπηρεσιών. Από τις 352 εταιρείες παροχής υπηρεσιών που μελετήθηκαν (εξαιρουμένων των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών) το τελικό καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο με μείωση όμως των ζημιών: Από €123,9 εκατ. το  2011 σε €64,3 εκατ. το 2012.

Σε αυτά τα ερείπια, ποια φορολογική πολιτική αλήθεια θα έχει αποτελέσματα; Από τις ζημιές και τη χασούρα, όσο ψηλό συντελεστή φορολόγησης και να θέσει μια κυβέρνηση, τίποτα δεν έχει να περιμένει…

Απάντηση