Ζ. Ζήκου: Μαύρη η έκθεση του Προβόπουλου…

της Ζέζας Ζήκου

Αραγε πόσοι θα αντέξουν μέχρι τα μέσα του 2013 όταν -αν όλα πάνε καλά και εφαρμοστεί κατά γράμμα το νέο Μνημόνιο- είναι δυνατόν να αρχίσει η οικονομική ανάκαμψη και μάλιστα με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ που θα είναι ελαφρά αρνητικός, της τάξεως του -0,5%; Οταν η συνολική απασχόληση θα μειωθεί κατά 3% περίπου και το μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας θα υπερβεί το 19%; Προφανώς αυτά τα ερωτήματα δεν φαίνεται να απασχολούν τον κ. Προβόπουλο. Ο ίδιος υπήρξε υμνητής του πρώτου Μνημονίου, όμως η κατάσταση της οικονομίας περιγράφεται στη δική του έκθεση με μελανά χρώματα!

Ενώπιον των ευθυνών τους θέτει, λοιπόν, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος τις πολιτικές ηγεσίες, προκειμένου να αξιοποιήσουν την ιστορική ευκαιρία -όπως τη χαρακτηρίζει- που παρείχε στη χώρα η συμφωνία της 21ης Φεβρουαρίου. Η συνεπής εφαρμογή του νέου οικονομικού προγράμματος (Μνημόνιο 2) θα καθορίσει και την επιτυχία του, υπογραμμίζεται στην Εκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2011-2012. Η ΤτΕ εκτιμά ότι η ύφεση το 2012 θα φτάσει το 4,5% του ΑΕΠ. «Χρειάζεται προσαρμογή στα νέα δεδομένα, κατά γράμμα εφαρμογή όσων έχουν συμφωνηθεί και διόρθωση των ανισορροπιών του παρελθόντος, ώστε να τεθούν οι βάσεις μιας νέας πορείας», αναφέρεται στην έκθεση. Εντάξει…

Σύμφωνα με την ΤτΕ, η επιτυχία του προγράμματος προϋποθέτει συνέχεια, συνέπεια και αποφασιστικότητα της ελληνικής πλευράς. Ειδικότερα, απαιτεί: Συνέχεια, η οποία πρέπει πάση θυσία να εξασφαλιστεί. Στο παρελθόν υπήρξαν προγράμματα που θα μπορούσαν να επιτύχουν, αν είχαν συνεχιστεί, αλλά διακόπηκαν ή νοθεύθηκαν υπό την πίεση του πολιτικού κόστους. Αυτή τη φορά δεν υπάρχουν ανάλογα περιθώρια. Το πρόγραμμα πρέπει να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα σε όλη τη διάρκεια της ισχύος του, μέχρι το 2015, αλλά και μετά, επισημαίνει η ΤτΕ.

Η εφαρμογή των πολιτικών εξαρτάται αποκλειστικά σχεδόν από την ικανότητα των μηχανισμών που θα κληθούν να τις υλοποιήσουν, δηλαδή του κράτους και της δημόσιας διοίκησης. Είναι πλέον πανθομολογούμενο ότι στον τομέα αυτό οι κρατικιστικές αντιλήψεις και οι πελατειακές σχέσεις έχουν δημιουργήσει στρεβλώσεις και αγκυλώσεις και έχουν εκθρέψει κεκτημένα συμφέροντα και συντεχνιακές επιδιώξεις που αποτελούν σήμερα τα κύρια εμπόδια στην εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών. Η εφαρμογή του προγράμματος ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας θα αποτύχει αν δεν υπερβούμε τα εμπόδια αυτά τώρα. Μα το κράτος και η δημόσια διοίκηση έχουν διαλυθεί κ. Προβόπουλε.

«Κλειδί» για την τελική επίτευξη των στόχων είναι η επαναφορά της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς μεταβολής του ΑΕΠ. «Η ανάκαμψη και η δημιουργία των προϋποθέσεων για βιώσιμη ανάπτυξη είναι όντως ο δρόμος που θα οδηγήσει στην ταχύτερη αποκλιμάκωση του χρέους και του ελλείμματος και θα βελτιώσει τις προσδοκίες. Ταυτόχρονα όμως, η δημοσιονομική προσαρμογή είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη» υποστηρίζει η ΤτΕ.

Υποστηρίζει επίσης ότι για να είναι διατηρήσιμη η μείωση των ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους, απαιτούνται πρόσθετα μέτρα που θα ελαχιστοποιούν, κατά το δυνατόν, τις συσταλτικές επιδράσεις της δημοσιονομικής προσαρμογής στην οικονομική δραστηριότητα και θα ενισχύουν τον ρυθμό ανάπτυξης μακροχρόνια. Τα μέτρα αυτού του είδους αφορούν την ίδια τη σύνθεση της δημοσιονομικής προσαρμογής ως προς τις δαπάνες και τα έσοδα, αλλά και ως προς τις επιμέρους κατηγορίες δαπανών και εσόδων. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται τόσο διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις «άμεσης απόδοσης», όπως είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού βάρους, το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και πληροφόρησης σε επιχειρήσεις, όσο και άλλα μέτρα για την ενίσχυση των δημόσιων και των ιδιωτικών επενδύσεων και τη στήριξη της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα.

Οσον αφορά το τραπεζικό σύστημα, η ΤτΕ σημειώνει πως οι πιέσεις στα θεμελιώδη μεγέθη των ελληνικών τραπεζών συνεχίστηκαν με εντεινόμενο ρυθμό το 2011 αλλά και τους πρώτους μήνες του 2012 και θεωρεί πως αποτελεί επιτακτική ανάγκη ο περαιτέρω εξορθολογισμός του κόστους λειτουργίας. Εκτιμά δε ότι το 2012 θα αποτελέσει ορόσημο για τη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του τραπεζικού συστήματος στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί. Οι τράπεζες θα κληθούν να προχωρήσουν σε πλήρη επαναπροσδιορισμό των επιχειρησιακών τους σχεδίων, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες προκλήσεις που δημιουργεί η ύφεση και να προβούν σε σημαντικού ύψους ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης, μέχρι το τέλος του γ΄ τριμήνου του 2012.

Αναδημοσίευση από την Καθημερινή

Απάντηση