Προς ιδιωτικοποίηση και το νερό!

Επισήμως καταγράφηκε η πολιτική πρόθεση της τρόικας να ξεπουλήσει και το νερό της χώρας, στο βωμό της υποτιθέμενης σωτηρίας από τα δάνεια. Όπως απάντησε ο Όλι Ρεν, σε ερώτηση που κατέθεσαν προ 4μήνου οι Οικολόγοι Πράσινοι, «η Επιτροπή θεωρεί ότι η ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων ύδρευσης, μπορεί να αποβεί ωφέλιμη για την κοινωνία εφόσον γίνει προσεκτικά. Για το σκοπό αυτό, η ιδιωτικοποίηση θα πρέπει να πραγματοποιείται εφόσον έχει δημιουργηθεί το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο ούτως ώστε να αποφευχθούν καταχρήσεις από ιδιωτικά μονοπώλια». Με άλλα λόγια, το ξεπούλημα του νερού δρομολογείται , αρκεί να τεθεί πρώτα ένα κανονιστικό πλαίσιο.

Και πάλι επίκαιρο λοιπόν το ντοκιμαντέρ Catastroika, όπου γίνεται εκτενής αναφορά στη γαλλική εμπειρία από την ιδιωτικοποίηση του νερού, η οποία το μόνο που έφερε ήταν φουσκωμένα τιμολόγια για όλους και ρεμούλες για λίγους.


CATASTROIKA από infowar

Απάντηση