Μάο, κείμενα από τη Μεγάλη Πορεία ως την Πολιτιστική Επανάσταση

Μια νέα έκδοση που συγκεντρώνει κείμενα που καλύπτουν την περίοδο 1936-1966, δηλαδή από τη Μεγάλη Πορεία μέχρι το ξεκίνημα της Μεγάλης Προλεταριακής Πολιτιστικής Επανάστασης περιλαμβάνει το βιβλίο Μάο Τσετούγκ, Φιλοσοφικά Κείμενα, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εκτός των Τειχών. Στον ίδιο τόμο βρίσκονται και τα κλασικά πλέον κείμενα «Για την πράξη» και «Για την αντίθεση» καθώς και νέα επιλογή από την περίοδο της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στην Κίνα.

Η συμβολή του Μάο Τσετούγκ στην ανάπτυξη του διαλεκτικού υλισμού είναι ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, οι οποίες δεν περιορίζονται στον χώρο των φιλοσοφικών σπουδών αλλά επεκτείνονται πρώτα και κύρια στο πεδίο των πολιτικών εξελίξεων και των διεργασιών στο ίδιο το επαναστατικό κομμουνιστικό κίνημα.

Όπως τονίζουν ο εκδόστες, «παρ’ ότι η διαλεκτική μέθοδος διαχέει το σύνολο του έργου που μας άφησε ο Μάο, η επιλογή και συγκέντρωση των σημαντικότερων φιλοσοφικών του έργων σε νέα μετάφραση έρχεται, πρώτον, να καλύψει το εκδοτικό κενό του ίδιου του μαοϊκού έργου στην Ελλάδα και, δεύτερον, να συμβάλει στον διάλογο ώστε να αξιοποιηθεί δημιουργικά στην επαναστατική διαδικασία στον τόπο μας».

Το βιβλίο παρουσιάστηκε την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013, στις 7 μ.μ. στο βιβλιοπωλείο Εκτός των Τειχών που βρίσκεται Γραβιάς 10-12, Εξάρχεια. Ομιλητές ήταν οι Αρκολάκης Μανόλης, Βλαχόπουλος Κώστας και Μάης Χρίστος.

Απάντηση