Μήνυση στο υπουργείο Οικονομικών από το ΕΠΑΜ

Τη δικαστική οδό επιλέγει το ΕΠΑΜ ως μέθοδο ανατροπής της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης με μια αρκετά αμφιλεγόμενη κίνηση: Παίρνει την πρωτοβουλία για μια συλλογική προσφυγή πολιτών στη Δικαιοσύνη, «για την αντιμετώπιση της βάρβαρης και ανελέητης φορομπηχτικής πολιτικής που εφαρμόζει η δωσιλογική κυβέρνηση».

Ειδικότερα, πρόκειται για «συλλογική αγωγή που στρέφεται κατά του υπουργού Οικονομικών και του Γ.Γ. του ίδιου υπουργείου και υποστηρίζει ότι η βεβαίωση φόρου που γίνεται στο εκκαθαριστικό της εφορίας είναι ψευδής, παραπειστική και πλαστή και βασίζεται στην υπάρχουσα νομολογία σύμφωνα με την οποία, μνημόνιο, εφαρμοστικοί νόμοι και οτιδήποτε άλλο προέρχεται απ’ αυτό, έχουν χαρακτηριστεί αντισυνταγματικά».

Οι δικηγόροι του ΕΠΑΜ «θα υποβάλουν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων  ώστε να εκδοθεί προσωρινή διαταγή που θα παύει την προσαύξηση κατά 1% μηνιαίως επί του οφειλομένου ποσού, θα διατάσσεται ο Έφορος να μην εισπράξει το ποσό αυτό με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), ενώ δεν θα μπορεί η Εφορία να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών (έκδοση φορολογικής ενημερότητας κλπ) εφόσον υφίσταται εκκρεμοδικία».

Όποιος ενδιαφέρεται αρκεί να επικοινωνήσει με τους συνδέσμους που δίνονται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΠΑΜ (www.epamhellas.gr) και να προσκομίσει: Απλή φωτοτυπία των εκκαθαριστικών της Εφορίας οικονομικών ετών 2011 και 2012, υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση στους δικηγόρους του ΕΠΑΜ, πρωτότυπο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο ή Κοινότητα και συμβολική συμμετοχή 5 ευρώ, ως ενίσυση του ΕΠΑΜ.

Οι άνθρωποι του ΕΠΑΜ φαίνεται να έχουν ακόμη ακέραιη την εμπιστοσύνη τους στους δικαστικούς θεσμούς που έκριναν απολύτως συνταγματικά όλα τα μέτρα του Μνημονίου και τις δανειακές συμβάσεις… Πρόκειται για μια προσπάθεια πολιτικής επαφής με τον κόσμο που αγανακτεί, που δεν θέλει ή δεν μπορεί να πληρώσει και αναζητά νομότυπους ή …συνετούς τρόπους για να κάνει την προσωπική του επανάσταση. Απολύτως σεβαστό αλλά μάλλον όχι αποτελεσματικό…

Απάντηση