Απεργιακή επιτροπή ΕΚΠΑ: Απαράδεκτη παρέμβαση της αστυνομίας και της δικαστικής εξουσίας

 Απαράδεκτη και ανεπίτρεπτη παρέμβαση της αστυνομικής και δικαστικής εξουσίας στα εσωτερικά ζητήματα συλλόγου χαρακτηρίζει η απεργιακή επιτροπή του Εθνικού  και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) την πρωτοφανή και τρομοκρατική εισαγγελική απαίτηση να αποσταλούν στο Τμήμα Προστασίας Κράτους και Πολιτεύματος της ΓΑΔΑ (!!) τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των μελών της Απεργιακής Επιτροπής στο πλαίσιο προανακριτικής έρευνας.  Καλεί το Προεδρείο του Δ.Σ του ΕΚΠΑ να καταδικάσει την παρέμβαση, την καλλιέργεια κλίματος τρομοκρατίας στους αγωνιζόμενους απεργούς και τη δίωξη του ελεύθερου φρονήματος των εργαζομένων και να απαντήσει ανάλογα στην εισαγγελική παραγγελία.

Στον αντίποδα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης η Σύγκλητος του Ιδρύματος που συνεδρίασε εκτάκτως ζητεί να τεθεί αμέσως σε πλήρη λειτουργία το Πανεπιστήμιο Αθηνών ορίζοντας ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου, ενώ οι διοικητικοί υπάλληλοι συνεχίζουν τον απεργιακό αγώνα (24ωρες μέχρι την Τετάρτη).

 Σήμερα Τρίτη 10.12 στα Προπύλαια στις 17:00 γίνεται συγκέντρωση αλληλεγγύης στον αγώνα των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ η οποία παίρνει εκ των πραγμάτων και χαρακτήρα καταδίκης της αστυνομικής-δικαστικής παρέμβασης.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με αφορμή την ενημέρωση που είχαμε εκ μέρους του Προεδρείου του Δ.Σ. του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σχετικά με την εισαγγελική παραγγελία προς το Προεδρείο του Δ.Σ., η οποία το καλεί να αποστείλει στο 2ο Τμήμα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής “τα πρακτικά της από 02-12-2013 Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου [μας], γνωρίζοντας [τους] τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των μελών της Απεργιακής Επιτροπής την ως άνω ημερομηνία”

 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ

 

ότι η ανάμειξη της Εισαγγελικής Αρχής στη λειτουργία του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του ΕΚΠΑ κατά τη διάρκεια της απεργίας είναι μία πρωτοφανής ποινικοποίηση μιας τρίμηνης κινητοποίησης για την υπεράσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και σχέσεων, οι οποίες πλήττονται κατάφωρα από την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, που προωθεί τις διαθεσιμότητες, τις απολύσεις, τη διάλυση και την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Η παρέμβαση της Αστυνομίας και της δικαστικής εξουσίας στα εσωτερικά ζητήματα του Συλλόγου είναι απαράδεκτη, ανεπίτρεπτη παραβίαση και προσβολή των κοινωνικών και πολιτικών μας δικαιωμάτων, που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα.

 

Απαιτούμε από το Προεδρείο του Δ.Σ. να καταδικάσει την παρέμβαση, την καλλιέργεια κλίματος τρομοκρατίας στους αγωνιζόμενους απεργούς και τη δίωξη του ελεύθερου φρονήματος των εργαζομένων και να απαντήσει ανάλογα στην εισαγγελική παραγγελία.

 

Η Απεργιακή Επιτροπή, που συστήθηκε με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού της 05-09-2013, ήταν και είναι ένα ανοιχτό συλλογικό όργανο συντονισμού του απεργιακού αγώνα και υλοποίησης των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων του οποίου μέλη είναι δυνητικά όλοι οι συνάδελφοι απεργοί και δεν έχει σταθερή σύνθεση. Το Προεδρείο του Δ.Σ., εκτελώντας τις αποφάσεις του ανώτερου οργάνου του Συλλόγου μας, οφείλει να προασπίσει το πνεύμα και το γράμμα των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου μας, συμπεριλαμβανομένης και της απόφασης για τη συγκρότηση της Απεργιακής Επιτροπής ως ανοιχτού συντονιστικού οργάνου του Συλλόγου μας και να απαντήσει αντιστοίχως στην εισαγγελική παραγγελία.

 

Τέλος, καλούμε το Προεδρείο του Δ.Σ. να διερευνήσει ποιο είναι το αντικείμενο έρευνας της Προκαταρκτικής Εξέτασης, από που είναι ορμώμενη, καθώς επίσης να ζητήσει αντίγραφο της εισαγγελικής παραγγελίας.

 

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑ

ekpa

Απάντηση