Ασφαλισμένα ντουβάρια, ανασφάλιστη εργασία και ζωή!

 

Ασφαλισμένα ντουβάρια, ανασφάλιστη εργασία και ζωή. Αυτό το δόγμα φαίνεται έτοιμη να εφαρμόσει η κυβέρνηση, καθώς το υπουργείο Οικονομικών μελετά την υποχρεωτική ασφάλιση των μη εμπορικών κτιρίων, δηλαδή των κατοικιών. Υποτίθεται ότι έτσι το κράτος δεν θα επιβαρύνεται υπέρμετρα σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, καθώς την κάλυψη των ζημιών θα αναλαμβάνουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Εδώ και αρκετούς μήνες οι ασφαλιστικές εταιρείες ασκούν πίεση για την υποχρεωτική ασφάλιση, δηλαδή τη διεύρυνση του κύκλου εργασιών τους και την αύξηση των κερδών τους. Εκατοντάδες χιλιάδες μικροϊδιοκτήτες ακινήτων θα επιβαρυνθούν με άλλο ένα νέο χαράτσι (100-150 ευρώ ετησίως), δηλαδή ο λαός θα αρμέγεται ακόμα περισσότερο και μάλιστα σε μόνιμη βάση.

Ο Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας υπολειτουργεί, καθώς χιλιάδες είναι τα δημόσια κτίρια που δεν έχουν ελεγχθεί. Το δόγμα «λιγότερο κράτος» δεν συνεπάγεται περισσότερη ιδιωτική πρωτοβουλία αλλά περισσότερη ιδιωτική κερδοφορία και πλεονεξία υπό την προστασία του κράτους.

Απάντηση