Η μεγάλη απάτη της «Αριάδνης»

Εξόφθαλμη πολιτική απάτη είναι όσα υποστήριξε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης για το πρόγραμμα «Αριάδνη», το οποίο παρουσίασε καθόλου τυχαία μαζί με τον πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλάγων Ελλάδας, Κ. Βλαχάκη. Είπε ότι «η όποια επιβάρυνση κόστους και χρόνου είναι ασήμαντη μπροστά στο τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό όφελος για τα ασφαλιστικά ταμεία, για τους συνταξιούχους και τους εργαζομένους, για όλους τους Έλληνες».

Κι όμως πρόκειται για σπατάλη χρημάτων!!!

Σήμερα υλοποιείται το έργο «Εθνικό Ληξιαρχείο» με συνολικό προϋπολογισμό 42.907.342 ευρώ που καλύπτεται από το ΕΣΠΑ («Ψηφιακή Σύγκλιση»). Η αποπεράτωση του έργου είχε οριστεί σε 2,5 χρόνια από τον Δεκέμβριο του 2011, άρα σε 1,5 χρόνο από σήμερα, με στόχο την πλήρη μηχανογράφηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών των ληξιαρχείων. Στα σκουπίδια λοιπόν πάνε αυτά τα χρήματα;

Άλλωστε, με το άρθρο 81 του νόμου 3996/2011, «Έκδοση ληξιαρχικών πράξεων και ενημέρωση του ΕΜΑΕΣ», ορίζεται ότι ο ληξίαρχος υποχρεούται «να ενημερώνει αμελλητί την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» που τηρεί το Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων Εργοδοτών Συνταξιούχων (Ε.Μ.Α.Ε.Σ.) σχετικά με τις εκδιδόμενες ληξιαρχικές πράξεις θανάτου της αρμοδιότητάς του».

Επίσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα ληξιαρχεία είναι υποχρεωμένα να αποστέλλουν σε μηνιαία βάση στην ΕΛΣΤΑΤ, όλες τις μεταβολές που αφορούν γεννήσεις, γάμους, θανάτους κ.λ.π., σε ήδη υπάρχουσα και λειτουργούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα. Από την άλλη πλευρά, το «Εθνικό Δημοτολόγιο», το οποίο θεσμοθετήθηκε με το ν. 3274/2004 και καταρτίστηκε στο πλαίσιο «ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, που αποσκοπεί στη δημιουργία και τήρηση κεντρικής βάσης δεδομένων», βρίσκεται σε λειτουργία εδώ και χρόνια και εμπεριέχει πλήρη στοιχεία για τις μεταβολές τις οικογενειακής κατάστασης των πολιτών. Εκτός, αυτού οι εδώ και χρόνια αναγκαίες απογραφές των συνταξιούχων του ΙΚΑ, Δημοσίου, ΤΑΠΟΤΕ, ΤΑΠΙΛΤ, έχουν ολοκληρωθεί, ενώ έχει εξαγγελθεί και η απογραφή των συνταξιούχων του ΟΓΑ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2012.

Επομένως, η εισαγωγική διατύπωση που χρησιμοποίησε το υπουργείο κατά την παρουσίαση της «Αριάδνης» είναι ψευδής: «Η μερική μηχανογράφηση στα Ασφαλιστικά Ταμεία και τα Ληξιαρχεία, καθώς και η αδυναμία ηλεκτρονικής διασύνδεσης και ανταλλαγής πληροφόρησης Ληξιαρχείων-Ασφαλιστικών Ταμείων-ΓΓΠΣ καθιστούν το υπάρχον σύστημα τυφλό. Δημιουργήθηκαν έτσι οι προϋποθέσεις και άνοιξαν λεωφόροι για εκτεταμένη και ανεξέλεγκτη παραβατικότητα στην Κοινωνική Ασφάλιση. Η αξιοποίηση των υπόγειων και αδιαφανών διαδρομών οδήγησε στα θλιβερά φαινόμενα παράνομης είσπραξης συντάξεων ή λοιπών ασφαλιστικών παροχών».

 

 

Απάντηση