Σκύβουν αμέριμνοι μπρος στη νεοφασιστική άβυσσο

του Κώστα Μάρκου

Η επίσκεψη του υπουρ­γού Εθνικής Άμυνας Π. Καμ­μένου μαζί με τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, Κασιδιά­ρη, Παππά και Αϊβατίδη, στο Καστελόριζο και στο στρατιω­τικό φυλάκιο της Ρω, θα μεί­νει στην ιστορία ως ένα μνη­μείο επικίνδυνου καιροσκοπι­σμού, όχι τόσο από τη γνωστή δεξιά ηγεσία των ΑΝΕΛ, όσο από την ηγεσία του υποτιθέμε­να αριστερού ΣΥΡΙΖΑ.

Πρόκειται για ένα πολιτι­κό ξέπλυμμα της νεοφασιστι­κής πατριδοκάπηλης και μιλι­ταριστικής Χρυσής Αυγής με τη σύμφωνη γνώμη της ηγε­σίας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως απο­δεικνύεται από τη συμμετο­χή του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας και στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Βίτσα, καθώς και των βουλευτών του, Ν. Κασι­μάτη, Ι. Δέδε, Γ. Ντζιμάνη, Δ. Ρίζου και Ε. Αυλωνίτου. Στο ξέπλυμμα, εκτός από τον ΣΥ­ΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ συμμε­τείχε και η Ένωση Κεντρώων του Β. Λεβέντη, με τον βου­λευτή της Ι. Σαρίδη. Πρόκει­ται για συνειδητή και προσχε­διασμένη ενέργεια, όχι μόνο από τον Π. Καμμένο, αλλά και από τον Αλ. Τσίπρα — σε τέ­τοια θέματα δεν παίρνει πρω­τοβουλίες ένας υφυπουργός, ακόμη κι ένας υπουργός. Οι παραπάνω εκτιμήσεις επιβε­βαιώνονται από την προϊστο­ρία της ενέργειας. Όπως απο­κάλυψε την επομένη της επί­σκεψης, στο tvxs.gr, ο ιστορι­κός και επιμελητής των «Εν­θεμάτων» της Αυγής της Κυ­ριακής, Στρατής Μπουρνάζος, προ 20ημέρου, «ο Π. Καμμέ­νος πρότεινε η Επιτροπή Άμυ­νας και Εξωτερικών Υποθέσε­ων της Βουλής να συνεδριάσει στο Καστελλόριζο, ως μια συμ­βολική απάντηση στην τουρ­κική προκλητικότητα». Και συ­νεχίζει: «Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην Χρυ­σής Αυγής, διαφώνησαν σε ποικίλους τόνους. Και ο πρό­εδρος της Επιτροπής, βουλευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Δου­ζίνας, αντέδρασε και ματαίωσε την εν Καστελλορίζω συνεδρί­αση, επικαλούμενος τον τυπικό λόγο ότι οι συνεδριάσεις των Επιτροπών της Βουλής γίνο­νται πάντα στη Βουλή».

Η διαφωνία Δουζίνα στά­θηκε και στο «ότι δεν αποφορ­τίζουμε έτσι την ένταση (σ.σ., με την Τουρκία) –το αντίθετο». Το ίδιο ανακοίνωσε αργότερα και η τάση «53+» του ΣΥΡΙ­ΖΑ, διαμαρτυρόμενη για την επίσκεψη. Βέβαια, μια ειρήνη υπέρ των λαών Ελλάδας και Τουρκίας δεν προωθείται με τον καθησυχασμό της τουρ­κικής αστικής τάξης και του Ερντογάν, ούτε με την υποκικής αστικής τάξης και του ταγή στο ελληνικό κεφάλαιο, το ΝΑΤΟ και τον ευρωστρα­τό, ούτε με τον άξονα με τους σιωνιστές του Ισραήλ και τους χουντικούς της Αιγύπτου. ­

Το ξέπλυμμα της Χρυσής Αυγής φαίνεται ότι εντάσσεται σε μια συγκεκριμένη πολιτική τακτική της ηγεσίας του ΣΥ­ΡΙΖΑ. Σε αυτό συνηγορεί το γεγονός ότι η κρατική τηλεό­ραση μεταδίδει ανερυθρίαστα τις ομιλίες της Χρυσής Αυγής. Αλλά και πληροφορίες από τα νησιά δείχνουν ότι υπάρ­χει μια περίεργη ανοχή, εκτός της αστυνομίας και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με τραμπούκους της νεοφασιστικής οργάνω­σης, στις επιθέσεις κατά των προσφύγων και στην πολυ­ποίκιλη αξιοποίηση του δρά­ματός τους. Δεν είναι, εξάλ­λου, τυχαία, η «κοινή δράση» του υπουργού Ναυτιλίας, Π. Κουρουμπλή, με μπράβους της Χρυσής Αυγής, του υπο­κόσμου, ακροδεξιούς «αγρο­τοσυνδικαλιστές» της ΝΔ και με την αστυνομία, στην επιχεί­ρηση «κοινωνικός αυτοματι­σμός» εναντίον των ναυτεργα­τών στην Κρήτη.

 

Η τακτική αυτή στοχεύει πολιτικά στην παραμονή των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην κυβέρ­νηση ή σε μια νίκη σε ενδεχό­μενες εκλογές (που πλέον, εί­ναι εντός πιθανοτήτων) και τη συγκρότηση κυβέρνησης μα­ζί και με την Ένωση Κεντρώ­ων, με τη συγκράτηση της πο­λιτικής και εκλογικής ανόδου της Νέας Δημοκρατίας μέσω της συγκράτησης της πτώσης ή και ανόδου της Χρυσής Αυ­γής. Την τακτική αυτή χρησι­μοποίησε πρώτο το ΠΑΣΟΚ των Σημίτη και Γ. Παπανδρέ­ου, απέναντι στο ΛΑΟΣ και παλιότερα ο Μιτεράν απένα­ντι στον πατέρα Λεπέν.

 

Εάν στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η εκλογική σωτηρία, ως μέσο χρησιμοποιείται η άμυνα απέναντι στις «προκλήσεις» της Τουρκίας. Οι δηλώσεις Καμμέ­νου για «το μήνυμα ομοψυχίας» της επίσκεψης στο Καστελόρι­ζο, πλάι στους νεοναζί υπόδι­κους για δολοφονίες, Κασιδιά­ρη και Παππά και έχοντας στο πλευρό του τον Βίτσα, δεν αφή­νει περιθώρια παρερμηνείας.

Μόνο που το «μέσο», όχι μόνο δεν θα υπηρετήσει το «στόχο», αλλά θα κυριαρχήσει πάνω του, εάν συνεχιστεί αυτή η τακτική. Όπως δεν έσωσε το ΠΑΣΟΚ από την καταβαρά­θρωση, αλλά το οδήγησε, στο τέλος, κάτω από τη ΝΔ και σε κυβερνητική συγκατοίκηση με τον Καρατζαφέρη. Ο δε Μιτε­ράν άνοιξε την κερκόπορτα για να διεκδικεί σήμερα με αξιώσεις τη γαλλική προεδρία η κόρη του Λεπέν, ενώ το Σοσιαλιστι­κό Κόμμα δεν φαίνεται να περ­νά ούτε καν στο δεύτερο γύρο.

Το κυριότερο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεπλένει στις λαϊκές συνειδήσεις τη νεοφασιστική, πατριδοκάπηλη και μιλιταρι­στική ιδεολογία και πολιτική της Χρυσής Αυγής. Και, όπως είπε ο φιλόσοφος Τζόρτζιο Αγκάμπεν, όταν κοιτάς την Άβυσσο πρέπει να προσέχεις γιατί μπορεί να σε καταπιεί.

 

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Πριν στις 11.12

 

Απάντηση