Αντι-ΕΕ επιστημονικό συνέδριο

Λίγους μήνες πριν τις κάλπες για το Ευρωκοινοβούλιο, τον Ιανουάριο του 2014, τρεις πολιτικοί – επιστημονικοί φορείς, το Ινστιτούτο Δημήτρης Μπάτσης (που ίδρυσε πρόσφατα το Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής), ο Όμιλος Μαρξιστικών Ερευνών και ο Σύλλογος Μαρξιστικής Σκέψης «Γιάννης Κορδάτος» διοργανώνουν διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, τίτλος του συνεδρίου είναι «Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Ελλάδα: Επιστημονικές και πολιτικές προβληματικές» και οι διοργανωτές του φιλοδοξούν να του προσδώσουν όλα τα στοιχεία εκείνα που θα το καταστήσουν βήμα διαλόγου μεταξύ επιστημόνων της πολιτικής οικονομίας και των διεθνών σχέσεων και όχι ένα πολιτικό φόρουμ μεταξύ προσωπικοτήτων της Αριστεράς.

Γι’ αυτό άλλωστε και έχει συσταθεί τριμελής κριτική επιτροπή που θα παραλαμβάνει ως τις 30 Νοεμβρίου 2013 τις περιλήψεις των εισηγήσεων από τους ενδιαφερόμενους ομιλητές. Την Επιτροπή αποτελούν οι:

  • Θεόδωρος Μαριόλης – Ινστιτούτο Δημήτρης Μπάτσης
  • Σταύρος Μαυρουδέας – Όμιλος Μαρξιστικών Ερευνών
  • Δημήτρης Καλτσώνης – Σύλλογος Μαρξιστικής Σκέψης «Γιάννης Κορδάτος»

Μεταξύ των στόχων του συνεδρίου αναφέρονται:

  • η αναδρομική συμβολή σε έναν διάλογο για τον χαρακτήρα και τις επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (εκκινώντας από την Κοινή Αγορά και φθάνοντας στην ΟΝΕ και την κρίση)
  • η διεξοδική, αναλυτική και εμπειρική, πιστοποίηση των επιπτώσεων της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
  • η διερεύνηση για τα εναλλακτικά στις κυρίαρχες στρατηγικές Σχέδια-Προγράμματα για την αντιμετώπιση της βαθειάς κρίσης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Απάντηση