Τσάμπα εργαζόμενοι, κερνάει το ΕΣΠΑ

Άλλο ένα πρόγραμμα πλήρους επιδότησης των επιχειρήσεων ώστε να προσλάβουν νέους ανέργους βρίσκεται στα σκαριά από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με τον τίτλο «επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους ανέργους ως 29 ετών». Πρόκειται για 5μηνη απασχόληση με απολαβές από 400 ως 460 ευρώ τον μήνα χωρίς καμία απολύτως υποχρέωση της επιχείρησης προς τον άνεργο που θα προσλάβει. Το σκεπτικό του προγράμματος είναι ότι οι επιχειρηματίες θα έχουν ένα ισχυρό κίνητρο να προσλάβουν κάποιον που σε άλλες περιπτώσεις δεν θα προσλάμβαναν λόγω απειρίας. Εκείνο που δεν λέγεται όμως είναι πόσοι εργαζόμενοι με πλήρη δικαιώματα θα χάσουν κανονικά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για να πάρουν τη θέση τους οι νέοι «σκλάβοι» της ανεργίας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το νέο σχέδιο δράσης στοχευμένων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων του Υπουργείου Εργασίας προβλέπεται:

5μηνη επιδοτούμενη απασχόληση για Απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 29 ετών με αμοιβή 460€/μήνα, και για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών με αμοιβή 400€/μήνα.

Επιδοτούμενη κατάρτιση για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 80 ώρες με επιδότηση 5€/ώρα, και για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 100 ώρες με επιδότηση 5€/ώρα

Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι από τους ασκούμενους αυτούς με τη λήξη της – δωρεάν για τις εταιρείες – 5μηνης πρακτικής τους, προσληφθούν, τότε οι εταιρείες θα δικαιούνται επιδότηση όλων των εργασιακών εισφορών, για διάστημα ενός έτους. Υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως κόστος για την εταιρεία για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα.

Όλο το σχέδιο του υπουργείου εδώ: Σχέδιο

Απάντηση