Τα πρώτα εκκαθαριστικά φτάνουν!

Την επέκταση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και για τους μισθωτούς με εισοδήματα άνω των 15.000 ευρώ, από φέτος, σκέφτεται πολύ σοβαρά η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Κάτι ανάλογο μπορεί να ισχύσει και για τους συνταξιούχους, χωρίς όμως να έχει καθοριστεί το ύψος του εισοδήματος. Και βέβαια από το 2013 όλοι οι φορολογούμενοι θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους.

 

Στόχος αυτής της εξέλιξης είναι η ταχύτερη εκκαθάριση των δηλώσεων σε σχέση με άλλες χρονιές, άρα και η είσπραξη των φόρων που προκύπτουν. Επειδή τα ψέματα τελείωσαν, καλό θα είναι να γνωρίζετε πως να ανοίξετε λογαριασμό στο taxisnet, για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή

 

Πώς μπορώ να εγγραφώ στο νέο TAXISnet;

Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται σε τρία βήματα:

Πρώτο βήμα: Υποβολή Αίτησης Εγγραφής.

Συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής σας ακολουθώντας τις οδηγίες. Το σύστημα ελέγχει την αίτησή σας και -εφόσον επιβεβαιώσει τα στοιχεία που δηλώσατε- σας χορηγεί (αμέσως) αποδεικτικό σημείωμα στο οποίο αναγράφεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβείτε στη Δ.Ο.Υ. σας για να παραλάβετε τον κλειδάριθμο που έχει εκδοθεί για λογαριασμό σας.

Δεύτερο βήμα: Έγκριση της αίτησης στη Δ.Ο.Υ.

Επισκέπτεστε το τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. σας και ζητάτε να λάβετε τον κλειδάριθμο που σας αντιστοιχεί. Τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται για τη διαδικασία αυτή είναι ο Α.Φ.Μ. σας και το αποδεικτικό της ταυτοποίησής σας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, ταυτότητα Ομογενούς κ.λπ.).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πρέπει να επισκεφθείτε αυτοπροσώπως τη Δ.Ο.Υ. σας, εφόσον η εγγραφή αφορά εσάς προσωπικά ή άλλον πολίτη (π.χ. κάτοικο εξωτερικού για τον οποίο έχετε οριστεί αντίκλητος ή τέκνο για το οποίο έχετε τη γονική μέριμνα) ή μη φυσικό πρόσωπο, εφόσον είστε ο νόμιμος εκπρόσωπός του και τα στοιχεία σας είναι ήδη καταχωρημένα στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ.

Στην περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του ή ο νομίμως εκπροσωπών ένα Μη Φυσικό Πρόσωπο αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ., θα προσκομίζεται Ειδικό Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης, χρονικής διάρκειας τεσσάρων μηνών.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Τμήμα Μητρώου, εκτυπώνονται δύο βεβαιώσεις. Η μία από αυτές -η οποία και θα σας χορηγηθεί- περιέχει τον κλειδάριθμο που είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.

Τρίτο βήμα: Ενεργοποίηση Λογαριασμού Χρήστη (User Account)

Επισκεφθείτε τη σελίδα του Νέου TAXISnet και ακολουθείστε τη διαδρομή «ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ» – «Υπηρεσίες Πιστοποίησης» – «Ενεργοποίηση Λογαριασμού». Αλλάξτε τον αρχικό κωδικό πρόσβασης (password), όπως σας υποδεικνύει το σύστημα και είστε πλέον ένας από τους χρήστες του Νέου TAXISnet!

Απάντηση