Βόνταφον: Χωράφι, έρωτας και κινητό

Σε 9.502 ανέρχεται ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Από αυτούς, οι 7.545 παραιτήθηκαν.
Οι αποχωρήσεις ξεκίνησαν την 6η Οκτωβρίου 2011, ημερομηνία κατάθεσης προς ψήφιση στη Βουλή του νόμου 4024/2011 (εργασιακή εφεδρεία, αυτοδίκαιη απόλυση και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα) και ολοκληρώθηκαν την 27η Νοεμβρίου 2011, ημέρα μέχρι την οποία είχαν προθεσμία οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού να εκδώσουν τις απαιτούμενες διαπιστωτικές πράξεις για την εφαρμογή του νόμου.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το έγγραφο του υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ντίνου Ρόβλια, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 5 Μαρτίου.
Ο Ν. 4024/2011 εισήγαγε την εργασιακή εφεδρεία, την αυτοδίκαιη απόλυση και την προ συνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή αφορούν τις προαναφερόμενες κατηγορίες αποχωρήσεων, αλλά και τις αποχωρήσεις υπαλλήλων λόγω παραίτησης.
Από το έγγραφο προκύπτει ότι από τους 9.502 υπαλλήλους που έχουν αποχωρήσει, στη συντριπτική πλειονότητα λύθηκε η υπαλληλική σχέση κατόπιν υποβολής αίτησης παραίτησης. Πρόκειται για 7.545 υπαλλήλους στο σύνολο των 9.502 και από αυτούς οι περισσότεροι έχουν αποχωρήσει από υπουργεία (4.135 υπάλληλοι), ακολουθούν τα ΝΠΔΔ από τα οποία παραιτήθηκαν 1.529 υπάλληλοι και οι δήμοι, από τους οποίους παραιτήθηκαν 956 υπάλληλοι.
Όπως εξάλλου ενημερώνει το υπουργείο, σε 4.939 ανέρχεται ο αριθμός των εφέδρων, προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στη βάση του Ν. 4024/2011 για την εργασιακή εφεδρεία, συμπεριλαμβανομένων και των εκκρεμοτήτων.
Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ Νίκου Νικολόπουλου, ο οποίος είχε ζητήσει να ενημερωθεί «ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των εφέδρων που τέθηκαν στο περιθώριο» και «ποιο είναι το οικονομικό όφελος που προέκυψε για τον προϋπολογισμό από τη σφαγή αυτή των στελεχών της διοίκησης». Στην ερώτησή του, ο βουλευτής κατήγγειλε ότι το μέτρο της εφεδρείας απέτυχε και ότι στηρίχθηκε σε ένα ιδιότυπο ρατσιστικό ηλικιακό κριτήριο.

Απάντηση