Βατικιώτης: Έξω από ΕΕ και ευρώ

Σημαντικές συνέπειες, πέρα από την απομείωση της περιουσίας τους κατά τουλάχιστον 12 δισ. ευρώ, θα έχει το (αναγκαστικό όπως εξελίχθηκε) «κούρεμα» των ομολόγων για τα ασφαλιστικά ταμεία, τονίζει ο Σάββας Ρομπόλης, επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και καθηγητής Οικονομικών Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο προσθέτοντας ότι η διαδικασία του PSI προσθέτει ένα ακόμη επιβαρυντικό παράγοντα στις νομοθετημένες υποχρεώσεις των ταμείων, δηλαδή στην καταβολή των συντάξεων και των παροχών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Όπως επισημαίνει:
Οι απώλειες των ασφαλιστικών ταμείων από τις αποδόσεις των αποθεματικών τους εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 500 εκ. ευρώ το χρόνο, λόγω της μείωσης των τοκομεριδίων. Ετσι θα μειωθεί η δυνατότητα αυτοτελούς χρηματοδότησης μέρους των υποχρεώσεών τους.
Θα περιοριστεί σημαντικά η δυνατότητα των ταμείων να χρησιμοποιήσουν τα ομόλογά τους ως εγγύηση για δανεισμό, καθώς δανείζονται για να χρηματοδοτήσουν τις υποχρεώσεις τους για βραχυπρόθεσμο δανεισμό ανάλογα με το ύψος των αποθεματικών τους και της οικονομικής τους επιφάνειας. Τα αποθεματικά τους πλέον, μετά το «κούρεμα» κατά 53% των ομολόγων, θα είναι λιγότερα κατά 12 δισ. ευρώ.
Με το «κούρεμα» γίνεται μια μετατόπιση κατά 10 χρόνια του χρόνου αποπληρωμής των ομολόγων και με μικρότερο κεφάλαιο. Οι τοποθετήσεις των 22 δισ. σε ομόλογα έληγαν, τουλάχιστον κατά 90%, έως το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. Τώρα κουρεύονται τα ομόλογα και ανταλάσσονται με νέα που θα λήγουν την περίοδο από το 2022 έως το 2042. Άρα θα έχουμε μια μετατόπιση στη λήξη και επιπλέον ένα κεφάλαιο 3 δισ. ευρώ, που έληγε π.χ. το 2014, θα αντικατασταθεί από ένα κεφάλαιο 1,3 δισ. ευρώ που θα λήγει το 2025.
Όλοι αυτοί οι λόγοι αποδυναμώνουν την οικονομική κατάσταση των ταμείων και ιδιαίτερα την τρέχουσα δεκαετία. Σε συνδυασμό με τις άλλες πιέσεις που υφίστανται τα ταμεία (εισφοροδιαφυγή, ανεργία, μειώσεις μισθών κ.λπ.) διαμορφώνεται μια ιδιαίτερα δυσχερής κατάσταση και, αν η κυβέρνηση δεν φροντίσει άμεσα και αποτελεσματικά να καλύψει αυτό το οικονομικό κενό.

Απάντηση